Критерії оцінювання

 Оцінювання учнів 1 - 4 класів:

 Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України (наказ від 13.07.2021 р. № 813), об'єктивні результати навчання учня/учениці у 1 - 2 класах виражаються вербальною оцінкою, а у 3 - 4 класах - рівневою оцінкою.

 

 Оцінювання учнів 5 класів:

 Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України (наказ від 01.04.2022 р. № 289), основними видами оцінювання результатів навчання учнів, що проводяться закладом, є формувальне, поточне та підсумкове: тематичне, семестрове, річне. Семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання здійснюють за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначають цифрами від 1 до 12.

 

Оцінювання учнів 6 - 11 класів:

 Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України (наказ від 13.04.2011 р. № 329), визначення рівня навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти та встановлення відповідності між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень здійснюється за критеріями чотирьох рівнів.

 Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 р. № 1222 (зі змінами) та чинні для 6 - 11 класів.